Kvaliteedijuhend

Tasapind ja kvaliteet

Pingutame iga päev selle nimel, et meie tasapinna kvaliteet vastaks kliendi ootustele või isegi ületaks neid. Vahel harva võib esineda probleeme tasapinna mõõdistuse, paigalduse või viimistluse kvaliteediga. See on tõstatanud küsimuse, kuidas tasapinna kvaliteeti üheselt hinnata? – Selleks olemegi koostanud käesoleva kvaliteedijuhendi.

Mõõdistamine ja paigaldamine üldiselt ning millised on kvaliteedistandardid ja tolerantsid

Loetletud standardid on alus Nordecos osutatavate teenuste käsitlemisel.

1. MÕÕDISTAMINE JA PAIGALDAMINE ÜLDISELT NING TOLERANTSID

1.1. Mõõdistamise eeltingimused on järgmised: kõik kapid, lisaküljed ja kattepaneelid on eelnevalt oma kohale paigaldatud, seina külge kinnitatud ja korrektselt looditud; eemaldatud on olemasolev või ajutine tasapind (vertikaalse küljejätku ehk waterfall’i korral peab ka põrand olema paigaldatud); koht on hästi valgustatud ja ligipääsetav; kappidel ei ole segavaid esemeid ega muid tarvikuid. Kõik mõõdistamise eeltingimused on täidetud.

1.2. Lisaks mõõdistamise eeltingimustele on täidetud ka kõik paigaldamise eeltingimused: tehtud on kõik vajalikud sisse- ja väljalõiked kappide ja liistude jaoks; paigaldatud on vajalik toestus jms; järgitud on kõiki mõõdistajalt saadud juhiseid.

1.2.1. Paigalduse üldkirjeldus: tasapinna transport kliendi objektile (vajaduse korral tõsteabi või kraana kasutamine); detailide kappidele asetamine; transpordi toestuste eemaldamine/väljalõikamine; kokkuminekute ühtlustamine/sobitamine; detailide altpoolt kappide külge liimimine; ühenduskohtade/liideste silikooniga täitmine; kahekomponentset liimi vajavate ühenduste/liideste liimimine; valamu ja pliidi paigaldus; süvistatavate elektripistikute ja ventilaatorite paigaldus.

1.2.2. Nordecos ei tee kappidele, tugiliistudesse/seintesse (ees/taga/külgedel) sisselõikeid. Kui nõutud eeltingimused ei ole eelnevalt täidetud, on Nordecosel õigus jätta tellitud kaup endale sobivasse kohta ning lugeda sellega paigaldamine lõppenuks. Sel juhul väljastatakse arve paigaldusteenuse hinna täisulatuses ka ärajäänud paigalduse eest. Lisatööde eest esitatakse kliendile/äripartnerile arve vastavalt Nordecose teenuste hinnakirjale.

1.2.3. Kui klient/äripartner soovib, et Nordecos teostaks siiski ise vajalikud sisselõiked, ei võta Nordecos vastu mingeid kaebusi lõike kvaliteedi, suuruse ega ulatuse kohta. Lisatööde eest esitab Nordecos kliendile/äripartnerile arve vastavalt Nordecose teenuste hinnakirjale.

1.2.4. Nordecos ei teosta santehnilisi ega elektritöid, ei ühenda vooluvõrku seadmeid ega ühenda ventilatsioonitorusid ega -seadmeid.

1.2.5. Pealt paigaldatavaid vannitoa valamuid Nordecos üldjuhul ei paigalda, vaid kontrollib üksnes nende avade sobivust. Soovi korral võime neid siiski paigaldada.

1.2.6. Tasapinna detailide paksuse erinevused, aluskappide ebatasasused kompenseeritakse plastkiiludega, et vuugid oleksid tasased. Plastkiile kasutatakse kapi külgedel või muudel kindlalt toetuvatel pindadel. Esiservas või nähtavas kohas kasutatakse üldjuhul 0,5–3 mm kiile, kui aluspinda ei saa muudmoodi reguleerida.

1.2.7. Paigaldus ei sisalda silikooniga vuugi tegemist vastu olemasolevat seina (tagaseina, külgi, liistu või taustaplaadi pealt/ülevalt). Selle töö teostatavust (krohvitud, tapeeditud, puitpaneel- ja telliskiviseina puhul) hindab töö tegija ning seda pakutakse lisatasu eest vastavalt Nordecose teenuste hinnakirjale.

1.2.8. Silikooni eluiga on lühem kui tasapinnal ja klient peab tagama, et silikoon vahetatakse aja möödudes vuukides ning valamute, pliidiplaatide jms ümber välja. Kulumise ja/või tugeva UV-kiirgusega piirkondades võib silikoon kiiresti kuluda. Silikooniga seotud hilisemate probleemide kohta ei saa Nordecosele kaebusi esitada ja Nordecos pakub silikoonimisteenust vastavalt teenuste hinnakirjale.

1.2.9. Liistud ja taustad ei saa järgida seinas olevaid kaari/kumerusi ja seetõttu on liistude ja taustade ning seina vahel alati suuremad vahed. Kui mõõdistamise käigus selgub, et seinad on nii kumerad, et paigaldamine pole võimalik, teavitab Nordecos sellest juba mõõdistamise ajal. Nordecos ei vastuta selle eest, et seinad oleksid sirged ja kohandaksid plaadid olemasoleva seinaga. Mõnel juhul, kui see on võimalik, kompenseeritakse seinakõverusi tasapinna, liistu või tausta suhtes seina lõikamisega. Teeme paigalduse parimal võimalikul viisil.

1.2.10. Tasapinna kaal ning puitkonstruktsiooniga põrandad/hooned võivad põhjustada aluspinna liikumist, mis tingib omakorda plaatidevahelisi tasapinna või vahekauguse erinevusi mõnda aega pärast paigaldamist. Nordecos ei vastuta sellise muutuse järgse korrigeerimise eest. See ei kuulu ka kaebuste alla ja Nordecos teeb sellised järeltööd vastavalt teenuste hinnakirjale.

1.2.11. Nordecos ei vastuta aja eest, mil klient ei saa kööki/vannituba või muid tasapinnaga seotuid alasid kasutada, kuna töötasapind oli Nordecose poolt valesti mõõdetud või paigaldatud. Nordecos kõrvaldab puudused esimesel võimalusel. Kõik puudused/kaebused palume esitada e-posti teel ja kindlasti tuleks lisaks kirjeldusele saata ka fotod: üldfoto köögist ja detailsed fotod puudus(t)est.

1.2.12. Süvistatud valamu/pliidi tasapinnaga samasse tasapinda saamiseks kasutatakse plastkiile. NB! Pliidi klaas toetub alati kiiludele, see ei toetu kunagi otse tasapinnale. Vuugid täidetakse silikoonhermeetikuga.

1.2.13. Tööpindade ja taustade paigaldamisel kasutatakse liitekohtade täiteks (osad liitekohad liidetakse ka kahekomponentse liimiga), alt kappidele kinnitamiseks ja tagaseina vuukides universaalset mitteülevärvitavat, neutraalselt kõvenevat, hallitusvastast ja UV-kindlat silikoonhermeetikut. NB! Värvid ei ole materjaliga täiesti samas toonis, kasutatakse põhivärvitoone.

1.2.14. Nähtavad seinaäärsed vuugid täidetakse silikoonhermeetikuga ning üleliigse silikooni sujuvaks töötlemiseks ning eemaldamiseks kasutatakse seebiveelahust või spetsiaalset silikoonitöötlemise vedelikku. Üleliigne silikoon eemaldatakse vuugikummidega, mille puhul kasutatakse üldjuhul R6 nurga raadiust. Silikooni seinaäärse vuugi puhul kasutatakse enamasti raadiust R3–R10, kuid raadiuse tingib paljuski tagaseina pinnakate, struktuur, selle kumerused/reljeefsus jne.

1.2.15. Paigalduse järel vaadatakse üle kõik avad, servad ja pinnad, et seal poleks vigastusi, täkkeid ega mõrasid. Igast vigastusest tehakse kohe fotod ja teavitatakse klienti ning leitakse lahendus.

1.2.16. Silikoonijäägid / puhastusvahendi kuivamisjäljed. Puhastame tasapinnad paigalduse käigus, kuid tasapinnale või pliidi klaaspinnale jäävad pärast suurema osa silikooni eemaldamist/puhastamist siiski mõningased silikoonijäägid või puhastusvahendi kuivamisjäljed. Enamasti jäävad need ümber süvistatud valamu/pliidi ja kohtades, kus on kasutatud silikoonhermeetikut. Nende jälgede eemaldamine on väga lihtne ja sellega saab kindlasti klient ise hakkama.
Kasutada tuleks sooja vett ning fiiberlappi või lihtsalt kuiva fiiberlapiga tugevalt hõõruda. Kui puhastamine endiselt ei õnnestu, siis ehituspoest leiab kindlasti sobiva lahusti, mis kõrvaldab kõik silikoonijäägid. NB! Mitte hõõruda abrasiivse käsnaga. Vältida tasapinna või klaasi kriimustusi.

1.2.17 Kata kinni läheduses asuv mööbel ja tehnika, sest paigalduse käigus võib tekkida tolmu. Näiteks habrastel looduslikel kividel lõigatakse avasse jäetud transpordi tugevdusribad ära alles vahetult enne paigaldust. Tasapinna külje vertikaalse jätku korral lihvime ühenduskoha kohapeal. Kasutame küll tolmuimejat, kuid tolmu ei ole mõne materjali puhul võimalik vältida.

1.2.18. Paigalduse käigus Nordecose süül rikutud või katki läinud tasapinna või selle käigus rikutud kliendi sisustuse kompenseerib Nordecos vastavalt varakahju kindlustuspartneri vahel sõlmitud varakahju kindlustuse tingimustele (v.a juhul, kui klient/äripartner pole täitnud mõõdistuse ja paigalduse eeltingimusi).

1.3. Töötasapinna kappidest/ustest/katteplaatidest üleulatuva serva ehk ülerippe lubatud tolerants on +/– 3 mm (arvestatuna mõõdistuspunktist, milleks on üldjuhul kapirea esimene ja tagumine külg, mitte ukse- ega sahtlipaneel). Kui kapirivi pole sirge, võib see olla keskelt kas suurema või väiksema mõõduga.

1.4. Täisnurksus +/– 2% (v.a juhul, kui on ette nähtud muud nurgamõõdud).

1.5. Liitekohad (laius) +/– 2 mm.

1.6. Liitekohad (kõrgus tasapinna pealt) +/– 1 mm.

1.7. Painduvus +/– 3 mm.

1.8. Tasapinna paksuse erinevus samal tellimusel +/– 2 mm. Töötasapinna esiserv võib olla lihvitud liitekohas ühtlaseks, kuid alati ei pruugi. Võib jääda ka 1–2 mm astmega.

1.9. Detailide pikkuse ja laiuse mõõdud +/– 2 mm.

1.10. Süvendite ja avade mõõdud +/– 2 mm.

1.11. Pinnatolerants pealt süvistatud valamu või pliidi puhul +/– 2 mm (sõltuvalt tootest, kui valamu või pliidi klaas on kõveram kui 2 mm, siis soovitame võtta ühendust tarnijaga ja toote üldjuhul ikkagi välja vahetada ning mitte paigaldada).

1.12. Seina ja tasapinna vahelised vuugid +/–4 mm (paneeli, plaaditud, puit- või muu ebareljeefse seina puhul on lubatud ka suurem erinevus kui +/– 4 mm, suure vuugi täitmine ei ole Nordecose kohustus). Ebatasane sein on kliendi vastutada. Kliendil on võimalus tagasein katta silikooni, akrüüli, plaadi, klaasi, katteliistu või millegi muuga. Teenuseosutaja käest on võimalik tellida tagaseinavuugi täitmine silikoonhermeetikuga, selle töö võimalikkust hindab töö teostaja.

1.13. Taustaplaatide puhul, mis paigaldatakse seinakappide alla (seinakappide ja tasapinna vahele), on üldjuhul lubatud tausta ja kapi vaheks jätta +/– 4 mm arvestusega, et taustaplaat mõõdetakse igalt küljelt vähemalt 2 mm väiksem, et detaili saaks ohutult ilma mööblit või seinu vigastamata paigaldada.

1.14. Vertikaalkülje jätku ehk waterfall’i 45° nurga korral ei pruugi kokkumineku faasi suurus olla samasugune nagu tasapinna esiserva faas. Kokkumineku faas sõltub materjali liigist (teralisus, kristallide suurus, mis võivad põhjustada lõikel täkkeid). Üldjuhul on faasi suuruseks 2–5 mm, aga see võib varieeruda. Samuti jääb nähtavale liimi täitejälg u 0,5–1 mm. NB! Liim ei ole materjaliga täiesti samas toonis!